INFODEV     ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Liczenie pasażerów w pojazdach: autobusy, tramwaje, pociągi, metra i promy

Licznik pasażerów w pojazdach przedstawia szczególne trudności. Nie mamy żadnej kontroli warunków zewnętrznych : oświetlenia, drgań i ruchu. Ponadto różnorodność pojazdów tworzy szeroką gamę warunków w których liczniki muszą funkcjonować.

Proces liczenia w pojazdach, które są w ruchu, wymaga aby liczniki rejestrowały również poruszanie się pojazdów. Na przestrzeni lat dopracowaliśmy system o wysokiej precyzji, posiadający możliwość transmisji danych i śledzenia poruszania się pojazdu przez GSP. Nasz system liczenia pasażerów rejestruje nie tylko ile osób wsiadło na pokład pojazdu ale również GDZIE i KIEDY te osoby wsiadły.

Nasze systemy uzupełniające mogą również kontrolować światła sygnalizacyjne na skrzyżowaniach, dostarczać informacji na temat przeglądów okresowych, analizować szybkość poruszania się pojazdów i również opracowywać kompletny grafik sieci z informacjami na temat przestrzegania rozkładu jazdy i ilości przewożonych osób dla Waszego przedsiębiorstwa transportowego.

Wprowadzenie możliwości otrzymania raportu w internecie usprawnia i przyspiesza dostąp do wyników bez potrzeby skomplikowanego instalowania oprogramowania w komputerach użytkowników.

PRZEGLĄD SYSTEMU

W celu policzenia przepływu pasażerów w autobusie potrzebujemy znać dwie rzeczy : po pierwsze liczbę wsiadających i wysiadajęcych i po drugie dokładne położenie przystanków.
Aby uzyskać liczbę wsiadających i wysiadających instalujemy czujniki kierunkowe pod drzwiami pojazdu. Komputer pokładowy analizuje i rejestruje w pamięci sygnały pochodzące z czujnika. Czujniki mogą być podłączone do istniejących komputerów jeżeli takie się znajdują.

Nasza antena światowego systemu namierzania (GPS) podaje nam pozycję pojazdu w momencie jego zatrzymania się. Ta informacja jest również rejestrowana w komputerze pokładowym.

W momencie zjechania pojazdu do garażu dane zarejestrowane w komputerze pokładowym zostają przetransferowane do komputera typu PC poprzez transmisję w podczerwieni, modem widmowy, LAN-802.11, lub przez kolektor danych DC-10. System może dokonywać wymiany informacji z systemem na pokładzie pojazdu, stosując protokoły: RS-232, RS-485 lub J-1708.

Następnie dane są zaimportowane przez program Oracletm, posiadający możliwość edycji na stronie internetowej, w celu sporządzenia potrzebnych raportów.

Operacja przebiega automatycznie i nie wymaga działania człowieka.

Prosimy o kontakt w sprawie bardziej szczegółowych informacji.INFODEV EDI Inc.
1995 Frank-Carrel, bureau 202
Québec, QC
CANADA
G1N 4H9

+1.418.681.3539
info@infodev.ca